Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Denver uni på besök: Workshop om gränsöverskridande kurssamarbete

Skakar hand. Foto.

Ta chansen att lära dig om hur man bygger och implementerar en COIL-kurs som kan ge alla studenter i programmet internationell och kulturell erfarenhet.

I slutet av november får vi besök av Casey Dinger och Leslie Alvarez från University of Denver som är här för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet om Collaborative Online International Learning (COIL) kurser. COIL är ett gränsöverskridande samarbete mellan minst två lärosäten i två olika länder som samverkar kring en kurs under kortare eller längre tid. Samarbetet kan vara inom samma disciplin eller tvärdisciplinärt och är integrerat i den ordinarie utbildningen. 

Medicinska fakulteten har fått möjlighet att bjuda in Casey och Leslie att hålla en workshop för fakulteten. Ta chansen att lära dig om hur man bygger och implementerar en COIL-kurs som kan ge alla studenter i programmet internationell och kulturell erfarenhet.

Presentation av talarna

Casey Dinger, verkställande och akademisk chef för internationalisering, University of Denver.
Casey arbetar med campusets beståndsdelar för att utveckla, genomföra och underlätta initiativ relaterade till omfattande internationalisering, särskilt internationalisering som är tänkt att ge alla studenter tillgång till globalt lärande och perspektiv. Detta inkluderar att främja globalt och interkulturellt lärande genom den formella och informella läroplanen.

Hans forskning fokuserar på fakultetsmedlemmars engagemang och utveckling inom interkulturell och internationell utbildning. Dessutom tillhandahåller Casey akademisk och administrativ tillsyn, ledning och hantering av interkulturella utvecklingskurser knutna till gränsöverskridande utbildningsupplevelser för 750+ studenter per år. Detta inkluderar läroplansdesign, bedömning och instruktörsutveckling, inklusive stöd för inlärningscentrerad pedagogik.

Leslie Alvarez, biträdande rektor, chef för Office of Teaching and Learning, University of Denver.
Leslie har en doktorsexamen i pedagogisk psykologi, lärande och underisning från Northern Arizona University i Flagstaff. Hon tillbringade 13 år som fakultetsmedlem och blev professor vid institutionen för psykologi vid Adams State University, en institution för latinamerikaner på landsbygden i södra Colorado.

Som utbildningspsykolog fokuserar hon i allmänhet på psykologi och pedagogisk praktik. Vid Adams State ledde detta till en administrativ tjänst på deltid, där hon tjänstgjorde som grundande direktör för ett centrum för undervisning och lärande, som finansierades av ett federalt anslag. Hennes tidiga forskningsagenda fokuserade på prestationsmotivation och målorientering. Sedan dess har hennes intressen breddats till att omfatta effekter av fakultetsutveckling på studenter, stipendium för undervisning och lärande samt genus och mångfald, särskilt representationen av kvinnor i psykologiläroplanen.

 

Anmälan & info

Anmälan görs här  senast 24 november.

Workshoppen hålls den 30 november klockan 13.00-16.00.

Det bjuds på fika. Information om lokal får du när det närmar sig.