Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

BMC lokaler

Genvägar på denna sida:

Boka

Bokning gör du via bokningssystemet TimeEdit. Där kan du leta efter lediga lokaler på universitetet, boka och hitta priserna för intern och extern hyra. För att kunna boka lokal behöver du kostnadsställe och lösenord (instruktioner finns på bokningslänken nedan).

TimeEdit (inloggning med Lucat-ID)

Att tänka på inför bokning

Villkor för lokaluthyrning BMC

 • Alla verksamheter som är nyttjare på BMC får nyttja uthyrningslokalerna till internpris
 • I mån av ledig kapacitet får även övriga enheter inom Lunds universitet hyra lokalerna
 • Organisationer med naturlig anknytning till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet kan också hyra lokaler
 • Region Skåne räknas som extern kund. De som väljer att boka BMC lokaler för externa aktörer kommer att bli fakturerade enligt extern taxa
 • Lokalerna får användas för möten, seminarier, utställningar, konferenser och symposier. Lokalerna får inte hyras för privata arrangemang eller fester
 • Mötesrummen är bokningsbara klockan 08:00-19:00, förutom A1005 (Segerfalkssalen) och A1021a som är bokningsbara 08:00-21:00
 • Förtäring får endast ske i själva möteslokalen (förutom utanför Segerfalk)

Representationsvåningen Utblicken

För representationsvåningen Utblicken (E16) gäller speciella riktlinjer: 
Riktlinjer för användning av lokaler på BMC E16 (pdf 286 kB, ny flik)

Disputationer

Övning inför disputation i Segerfalksalen, Belfragesalen samt salarna på I13 får bokas vardagar mellan klockan 08:00-09:00 och efter klockan 17:00.

Avbokning

För lokal som avbokas senare än 14 dagar i förväg debiteras extern kund hela hyran. Om en uthyrd lokal inte används inom en timme efter bokningens start förfaller förhyrningen och lokalen kan användas för annan verksamhet.

Prislista

Debitering sker i efterskott mot faktura. Prislistan gäller för bokningar gjorda från och med 1 januari 2021 och tills vidare. Alla nyttjare skall betala enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Till de interna räknas de som är lokalnyttjare på BMC. Medicinska Föreningen betraktas som intern nyttjare. Priserna är differentierade mellan BMC-interna och BMC-externa nyttjare. Nyttjande av Belfragesalen kostnadsbeläggs även för interna nyttjare.

Ditt ansvar som nyttjare av BMC:s uthyrningslokaler

Skador som förorsakas av nyttjaren skall ersättas av denne.

Alkoholförtäring

Det krävs ett speciellt tillstånd för alkoholförtäring i samband med arrangemang i lokalerna på BMC.

Du kan gå till väga på två sätt:

 • Anlita en cateringfirma som i sin tur har tillstånd för att servera alkohol
 • Ansöka om tillstånd för alkoholförtäring själv från Lunds kommun. Du måste ansöka om tillstånd för varje tillfälle. Läs mer på Lunds kommuns webbsida

Förteckning möteslokaler

Segerfalkssalen. Foto.

Lokalen är anpassad för 65 personer

Lokalen är normalt öppen under den tid salen är bokad samt 20 minuter före och efter. Vid behov av tillträde under annan tid, kontakta BMC Reception.

AV-resurser i Segerfalksalen

 • Talarstol med fast dator, nätverksansluten
 • Projektor, bildformat 16:9
 • Anslutningskabel: VGA, HDMI, Mini Display, USB-C
 • Trådlös handmikrofon och headset
 • Hörslinga
 • Trådlöst nätverk: Eduroam, LU Guest

Mötessal. Foto.

Lokalen är anpassad för 8 personer 

Möteslokalen är normalt öppen under den tid salen är bokad och 20 minuter före och efter. Vid behov av tillträde under annan tid, kontakta BMC Reception.

AV-resurser i A1021a

 • Projektor, bildformat 16:9
 • Anslutningskabel: HDMI
 • Trådlöst nätverk: Eduroam, LU Guest

Mötessal. Foto.

Lokalen är anpassad för 40 personer

Möteslokalen är normalt öppen under den tid salen är bokad och 20 minuter före och efter. Vid bokning meddela BMC Reception om mötesdeltagare inte har access till våningsplanet eller vid behov av tillträde under annan tid. Lokalen är handikappanpassad.

AV-resurser i I1345

 • Talarstol med fast dator, nätverksansluten
 • TV-skärm för presentationer
 • Anslutningskabel: VGA, HDMI och Mini Display, USB-C
 • Trådlöst headset
 • Hörslinga
 • Trådlöst nätverk: Eduroam, LU Guest

Mötessal. Foto.

Lokalen är anpassad för 10 personer

Möteslokalen är normalt öppen under den tid salen är bokad och 20 minuter före och efter. Vid bokning meddela BMC Reception om mötesdeltagare inte har access till våningsplanet eller vid behov av tillträde under annan tid.

AV-resurser i I1346

 • TV-skärm för presentationer
 • ClickShare (trådlös bild- och ljudvisning)
 • Trådlöst nätverk: Eduroam, LU Guest

 Eldstad - hanteras av behörig personal (bokas i samband med lokalbokningen)

Mötessal. Foto.

Lokalen är förberedd för digitala möten och anpassad för 12 personer.

 • Max tillåtet antal personer i lokalen är 12.
 • Du som har bokat lokalen ska återställa möbleringen i ursprunglig form enligt bilden.
 • Du ansvarar även för att tömma lokalen på eventuell fika samt att släcka projektor och belysning.

AV-resurser i Sven Gardell

 • Fast dator med förinställda ljud- och bildinställningar
 • Fast dator med länk till digitala möten i LU Zoom
 • Touchskärm för styrning av olika funktioner
 • ClickShare (trådlös bild- och ljudvisning)
 • Kamera för digitala möten
 • Takhängda mikrofoner för digitala möten
 • TV-skärm
 • Högtalare
 • Anslutningskabel: Display, Mini Display, USB-C
 • Trådlöst nätverk: Eduroam, LU Guest

Mötessal. Foto.

Lokalen är förberedd för digitala möten och anpassad för 12 personer.

 • Max tillåtet antal personer i lokalen är 12.
 • Du som har bokat lokalen ska återställa möbleringen i ursprunglig form enligt bilden.
 • Du ansvarar även för att tömma lokalen på eventuell fika samt att släcka projektor och belysning.

AV-resurser i Bengt Borgström

 • Fast dator med förinställda ljud- och bildinställningar
 • Fast dator med länk till digitala möten i LU Zoom
 • Touchskärm för styrning av olika funktioner
 • ClickShare (trådlös bild-och ljudvisning)
 • Kamera för digitala möten
 • Takhängda mikrofoner för digitala möten
 • TV-skärm
 • Högtalare
 • Anslutningskabel: Display, Mini Display, USB-C
 • Trådlöst nätverk: Eduroam, LU Guest

Mötessal. Foto.

Lokalen är anpassad för 24 personer.

 • Max tillåtet antal personer i lokalen är 24. Extra möbler till ommöblering finns i lokalen.
 • Du som har bokat lokalen ska återställa möbleringen i ursprunglig form enligt bilden (en u-sittning för 20 personer)
 • Du ansvarar även för att tömma lokalen på eventuell fika samt att släcka projektor och belysning.

AV-resurser i Dora Jacobsohn

 • Talarstol
 • Projektor, bildformat 16:9
 • Anslutningskabel: Display, Mini Display, USB-C
 • ClickShare (trådlös bild-och ljudvisning)
 • Trådlöst nätverk: Eduroam, LU Guest

Antal personer: 6

 • BMC:E14074
 • BMC:E14075
 • BMC:E14004
 • BMC:E14039
 • BMC:E14050
 • BMC:E14056
 • BMC:E15003
 • BMC:E15004
 • BMC:E15058
 • BMC:E15059
 • BMC:E15080
 • BMC:E15079

Fast utrustning:

 • Bildskärm (80¨)
 • Högtalare
 • Kamera
 • Cynap 

Mötesrummen kan bokas per kvart och är bokningsbara mellan klockan 08:00-19:00. Bokning görs via TimeEdit och är kostnadsfri för medarbetare vid BMC/Forum Medicum. Möbler bör inte flyttas omkring mellan lokalerna. Kontakta BMC Reception om mötesdeltagare saknar passerkort till Forum Medicum, vid behov av tillträde under annan tid eller om externa lokaler ska bokas.

Antal personer: 12

 • BMC:E11080 Eftertanken
 • BMC:E11014

Fast utrustning

 • Bildskärm (80¨)
 • Högtalare
 • Kamera
 • Cynap
 • Sammanträdesbord

Mötesrummen kan bokas per kvart och är bokningsbara mellan klockan 08:00-19:00. Bokning görs via TimeEdit och är kostnadsfri för medarbetare vid BMC/Forum Medicum. Möbler bör inte flyttas omkring mellan lokalerna. Kontakta BMC Reception om mötesdeltagare saknar passerkort till Forum Medicum, vid behov av tillträde under annan tid eller om externa lokaler ska bokas.

Antal personer: 14

 • BMC:E14003
 • BMC:E14041
 • BMC:E15002
 • BMC:E15044

Fast utrustning:

 • Bildskärm (80¨)
 • Högtalare
 • Kamera
 • Cynap

Mötesrummen kan bokas per kvart och är bokningsbara mellan klockan 08:00-19:00. Bokning görs via TimeEdit och är kostnadsfri för medarbetare vid BMC/Forum Medicum. Möbler bör inte flyttas omkring mellan lokalerna. Kontakta BMC Reception om mötesdeltagare saknar passerkort till Forum Medicum, vid behov av tillträde under annan tid eller om externa lokaler ska bokas.

Antal platser: 15

 • BMC:E11081 Lärdomen
 • BMC:E11040

Fast utrustning:

 • Bildskärm (80¨)
 • Högtalare
 • Kamera
 • Hörselslinga
 • Cynap
 • Bikupor 3 grupper

Mötesrummen kan bokas per kvart och är bokningsbara mellan klockan 08:00-19:00. Bokning görs via TimeEdit och är kostnadsfri för medarbetare vid BMC/Forum Medicum. Möbler bör inte flyttas omkring mellan lokalerna. Kontakta BMC Reception om mötesdeltagare saknar passerkort till Forum Medicum, vid behov av tillträde under annan tid eller om externa lokaler ska bokas.

 

 

Antal personer: 18 (totalt 1 rum)

 • BMC:E11082 Insikten (u-sittning)

Fast utrustning:

 • Bildskärm (80¨)
 • Högtalare
 • Kamera
 • Hörselslinga
 • Cynap

Mötesrummen kan bokas per kvart och är bokningsbara mellan klockan 08:00-19:00. Bokning görs via TimeEdit och är kostnadsfri för medarbetare vid BMC/Forum Medicum. Möbler bör inte flyttas omkring mellan lokalerna. Kontakta BMC Reception om mötesdeltagare saknar passerkort till Forum Medicum, vid behov av tillträde under annan tid eller om externa lokaler ska bokas.

Antal personer: 20 (totalt 2 rum)

 • BMC:E11074 Bildningen (skolsittning)
 • BMC:E11077 Visdomen (u-sittning)

Fast utrustning:

 • Bildskärm (80¨)
 • Högtalare
 • Kamera
 • Hörselslinga
 • Cynap

Mötesrummen kan bokas per kvart och är bokningsbara mellan klockan 08:00-19:00. Bokning görs via TimeEdit och är kostnadsfri för medarbetare vid BMC/Forum Medicum. Möbler bör inte flyttas omkring mellan lokalerna. Kontakta BMC Reception om mötesdeltagare saknar passerkort till Forum Medicum, vid behov av tillträde under annan tid eller om externa lokaler ska bokas.

Antal personer: 24 (totalt 2 rum)

 • BMC:E11079 Dialogen (skolsittning)
 • BMC:E11075 Snilleblixten (u-sittning)

Fast utrustning:

 • Bildskärm (80¨)
 • Högtalare
 • Kamera
 • Hörselslinga
 • Cynap

Mötesrummen kan bokas per kvart och är bokningsbara mellan klockan 08:00-19:00. Bokning görs via TimeEdit och är kostnadsfri för medarbetare vid BMC/Forum Medicum. Möbler bör inte flyttas omkring mellan lokalerna. Kontakta BMC Reception om mötesdeltagare saknar passerkort till Forum Medicum, vid behov av tillträde under annan tid eller om externa lokaler ska bokas.

Antal personer: 40 (totalt 1 rum)

 • BMC:E11073 Rådslaget (skolsittning)

Fast utrustning:

 • Bildskärm (80¨)
 • Högtalare
 • Kamera
 • Hörselslinga
 • Cynap

Mötesrummen kan bokas per kvart och är bokningsbara mellan klockan 08:00-19:00. Bokning görs via TimeEdit och är kostnadsfri för medarbetare vid BMC/Forum Medicum. Möbler bör inte flyttas omkring mellan lokalerna. Kontakta BMC Reception om mötesdeltagare saknar passerkort till Forum Medicum, vid behov av tillträde under annan tid eller om externa lokaler ska bokas.

Antal personer: 50 personer (totalt 1 rum)

 • BMC:E16003 (biosittning)

Fast utrustning:

 • Bildskärm (80¨)
 • Högtalare
 • Kamera
 • Hörselslinga
 • Cynap

Annan möblering kan beställas från Med-service, konferens [at] med [dot] lu [dot] se.

Mötesrummen kan bokas per kvart och är bokningsbara mellan klockan 08:00-19:00. Bokning görs via TimeEdit och är kostnadsfri för medarbetare vid BMC/Forum Medicum. Möbler bör inte flyttas omkring mellan lokalerna. Kontakta BMC Reception om mötesdeltagare saknar passerkort till Forum Medicum, vid behov av tillträde under annan tid eller om externa lokaler ska bokas.

BMC reception

bmc [dot] reception [at] med [dot] lu [dot] se (bmc[dot]reception[at]med[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 06 60