Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkning av VIL

Det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL), det vill säga studenternas kliniska placeringar, anges i olika kategorier. Dessa baseras på var i sjukvården det äger rum och på vilka insatser som förväntas från mottagande enhet (se tabell nedan).

Ersättningen för respektive VIL-kategori baseras på den insats som förväntas av den mottagande enheten.

För VIL-kategorier där studenten ska få aktiv handledning och aktivt delta i sjukvården är ersättningen generellt 1 timme och 15 minuter per student och dag. Studenten ska då vid varje pass få feedback samt formativ och/eller summativ   bedömning av färdigheter och generiska kompetenser.

Vissa av VIL-kategorierna påverkar inte hur mycket sjukvård som utförs. Exempel på detta är när studenter är med på operation, är med på en normalbokad mottagning eller följer med en konsult. Dock förutsätts även vid dessa moment att studenten ges möjlighet att aktivt delta i vården och i så stor utsträckning som möjligt få utföra moment. Ersättningen för dessa kategorier motsvarar 37,5 minuter läkartid per student och dag.

Några enstaka VIL-kategorier ersätts enligt annan princip. Vad som gäller för varje kategori framgår av tabellen nedan.

På termin 6-9 fördelas studenterna så att 20 procent är placerade i Helsingborg, 40 procent i Lund och 40 procent i Malmö. Dock varierar det faktiska antalet studenter på en kurs mellan olika terminer. Vi använder en schablon om totalt 125 studenter och resurser fördelas baserat på detta tal oavsett hur många studenter som faktiskt finns på kursen. Det ska finnas beredskap för en kurs att ta emot maximalt 140 studenter under en termin.

På alla kurser förekommer VIL-placeringar utanför Helsingborg/Lund/Malmö (till exempel Växjö, Halmstad, Karlskrona eller Kristianstad). Ersättning för dessa placeringar överförs då till mottagande sjukhus enligt särskild modell.

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se

VIL-kategorier

VIL-kategori

Beräkning av

Kommentar

ersättning

faktisk kostnad

Akutmottagning

1 timme och 15 minuter läkartid/dag

Studenten ska få återkoppling och observation ska noteras i QPS minst en gång per pass.

Auskultation

37,5 minuter (läkar-)tid/dag

Studenten auskulterar i annan verksamhet än läkarmottagning, till exempel ambulans eller BVC, med konsult eller med annan personalkategori än läkare.

Auskultationsmottagning

37,5 minuter läkartid/dag

En student följer med en läkare på normalbokad mottagning. Ett huvudsakligt syfte blir att studenten ska delta i handläggning av olika patientkategorier.

Avdelning

1 timme och 15 minuter läkartid/dag

Studenten ska få återkoppling och observation ska noteras i QPS minst en gång per pass.

Jour på akutmottagning

1 timme och 15 minuter läkartid +50% för OB

1 timme och 15 minuter läkartid på obekväm arbetstid (natt och helg)

Studenten ska få återkoppling och observation ska noteras i QPS minst en gång per pass.

Kandidatmottagning

Antal timmar som kandidatmottagningen varar + eventuell förberedelsetid (maximalt 1 timme per mottagningstimme)

Räknas som VIL, men ska timbudgeteras. Ska ange antal timmar som en läkare aktivt handleder kandidatmottagning. Patienturvalet ska styras av studentens behov. Studenten ska få återkoppling och observation ska noteras i QPS minst en gång per pass. En kandidatmottagning ska i princip ordnas för minst tre studenter samtidigt. Kursansvarig och verksamhetschef fastställer förberedelsetid, då den kan variera mellan olika typer av kandidatmottagning och verksamhet.

Narkos

1 timme och 15 minuter läkartid/dag

Student följer med narkosläkare. Studenten ska få färdighetsträning och samt få återkoppling och observation ska noteras i QPS minst en gång per pass.

OP

37,5 minuter läkartid/dag

Studenten följer med på OP. Tydligt syfte med placeringen ska finnas beskrivet.

Reducerad mottagning

1 timme och 15 minuter läkartid/dag

Ett patientbesök mindre än för en normalbokad mottagning (halvdagspass)

En student följer med en läkare på mottagning, där antal patienter reducerats med en per halvdag. Studenten ska få vara aktiv och samt få återkoppling och observation ska noteras i QPS minst en gång per pass.

Vårdcentral, termin 1

1 timme läkartid/dag

En student följer med en läkare på normalbokad mottagning.

Vårdcentral, övriga terminer

2 timmar läkartid/dag

Studenten ska ges mycket tid för patientinteraktion och ska få handledning. Studenten ska få återkoppling och observation ska noteras i QPS minst en gång per pass. På T11 ska studenten få agera så självständigt som möjligt.