Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny dekan, prodekan och fakultetsstyrelse

Dekan, prodekan och ledamöter i fakultetsstyrelsen (MFS) har utsetts för mandatperioden 2024-2026.

Dekan (ordförande i fakultetsstyrelsen) och prodekan (vice ordförande i fakultetsstyrelsen)

Porträtt Maria Björkqvist. Foto.

Dekan och ordförande i fakultetsstyrelsen

Professor Maria Björkqvist, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Jag sitter i nuvarande fakultetsledning som vicedekan för utbildning och har erfarenhet av arbete på universitetsnivå i bland annat utbildningsnämnden, erfarenhet av nära samverkan med Region Skåne och Skånes universitetssjukhus och samverkan med övriga medicinska fakulteter nationellt. 

Varför vill du vara dekan?
Åren som del av fakultetsledningen har varit lärorika, utmanande och roliga. Att få möjligheten att få lyfta perspektivet ännu en gång, denna gång till hela fakultetens verksamhet, fakulteten som del av universitetet och som nationell och internationell aktör, vore en stimulerande utmaning. En utmaning jag är mycket ödmjuk inför. Jag vill arbeta för fakultetens roll som ledande aktör inom utbildning och forskning, nu och framåt, och för god samverkan med Region Skåne och samhället.

Maria Björkqvists profil i Lunds universitets forskningsportal

Porträtt Jonas Larsson. Foto.

Prodekan och vice ordförande i fakultetsstyrelsen

Professor Jonas Larsson, Institutionen för laboratoriemedicin

Jag är lärarrepresentant i nuvarande fakultetsstyrelse (MFS), avdelningsföreträdare vid avdelningen för molekylärmedicin och genterapi och co-director för Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM).

Varför vill du vara prodekan?
Jag har erfarenhet av ledningsarbete från flera olika forskningsmiljöer och tycker att det vore spännande att få arbeta med forskningsstrategiska frågor även på fakultetsnivå, inte minst med tanke på den snabba utveckling som idag sker på många fronter. Vidare har mitt arbete i fakultetsstyrelsen fördjupat mitt intresse för frågor som rör fakultetens verksamheter i stort och det skulle vara väldigt roligt att få arbeta mer operativt med dessa frågor.

Jonas Larssons profil i Lunds universitets forskningsportal

Lärarrepresentanter Medicinska fakultetens styrelse (MFS)

Porträtt av Sophia Zackrisson. Foto.

Sophia Zackrisson

Professor, Institutionen för translationell medicin

Jag är forskargruppschef, överläkare i radiologi och koordinator för Lunds universitets cancercentrum (LUCC). Tidigare har jag varit sektionschef för Gastroradiologi på Skånes universitetssjukhus (SUS). 

Varför vill du vara med i MFS?
Jag trivs i sammanhang där jag kan påverka och förändra och vill gärna bidra till Lunds universitets fortsatta utveckling och förnyelse.

Sophia Zackrissons profil i Lunds universitets forskningsportal

Porträtt av Kristian Pietras. Foto.

Kristian Pietras

Professor, Institutionen för laboratoriemedicin

Jag är forskargruppschef för Experimentell onkologi och lärarrepresentant i nuvarande MFS. 

Varför vill du vara med i MFS? 
Jag är intresserad av hur man organiserar forskning för att skapa de bästa förutsättningarna för banbrytande upptäckter, vilket gör arbetet inom Medicinska fakultetsstyrelsen väldigt spännande.

Kristian Pietras profil i Lunds universitets forskningsportal

 

Headshot. Professor Christina Brogårdh

Christina Brogårdh

Professor, Institutionen för hälsovetenskaper

Jag är professor i fysioterapi och fysioterapeut vid Skånes universitetssjukhus (SUS) där jag tidigare var chefssjukgymnast. Nu är jag forskargruppschef för Rehabilitering & hållbar hälsa. Jag har också varit prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Varför vill du vara med i MFS?
Jag vill vara delaktig i viktiga satsningar och beslut som utvecklar fakulteten ytterligare och stärker samverkan med sjukvården och samhället i stort.

Christina Brogårdhs profil i Lunds universitets forskningsportal

Porträtt Arne Lindgren. Photo.

Arne Lindgren

Professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Jag är professor i neurologi, forskargruppsledare för klinisk strokeforskning och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Jag är vice ordförande i Programnämnden för läkarutbildningen och kursansvarig på termin 7 på läkarprogrammet och har tidigare varit ledamot i Multiparks styrelse och vice ordförande i studiesociala kommittén på läkarprogrammet.

Varför vill du vara med i MFS?
Jag vill bidra till att fakulteten är en bra arbetsplats där vi genomför forskning och undervisning av högsta klass med utmärkt arbetsmiljö och även verka för en positiv och öppen kommunikation med Region Skåne och samhället i stort.

Arne Lindgrens profil i Lunds universitets forskningsprofil

 

 

Porträtt av professor Madeleine Durbeej-Hjalt. Foto.

Madeleine Durbeej-Hjalt

Professor, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Jag är forskargruppschef för Muskelbiologi, lärarrepresentant i nuvarande MFS och har tidigare varit prefekt och ställföreträdande prefekt för EMV. 

Varför vill du vara med i MFS?
Som huvudsekreterare inom medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet (VR) har jag fått bra insyn i svensk forskningspolitik och en bättre nationell överblick av svensk forskning inom medicin och hälsa och jag vill fortsätta bidra till fakultetens utveckling med alla utmaningar och fina möjligheter som den står inför. 

Madeleine Durbeej-Hjalts forskning i Lunds universitets forskningsportal

 

 

Porträtt av Marju Orho-Melander. Foto.

Marju Orho-Melander

Professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Jag är ställföreträdande och biträdande prefekt med ansvar för hälsa, miljö och säkerhet för IKVM och är forskargruppschef för Diabetes - kardiovaskulär sjukdom. Tidigare var jag under 10 år vice-koordinator för det strategiska forskningsområdet EpiHealth, och för närvarande är jag bland annat ledamot i Hjärt-lungfondens forskningsråd och ordförande för en av deras anslagsprioriteringsgrupper.

Varför vill du vara ledamot i MFS?
Jag vill bidra till att styra vår fakultet med fokus på långsiktig hållbarhet och framtidstro. Som lösningsorienterad optimist vill jag arbeta för en bättre framtid för vår fakultet. 

Marju Orho-Melanders profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga anställda Medicinska fakultetens styrelse (MFS)

Porträtt av Linda Eliasson. Foto.

Linda Eliasson

PhD, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Jag är vetenskaplig samordnarerepresentant för övrig personal i EMV:s institutionsstyrelse, samt vice koordinator för ett forskningscentrum. Jag har koordinerande roller i tre olika forskargrupper och centrumbildningar. 

Varför vill du vara med i MFS?
Jag ser en plats i MFS som ett hedersuppdrag och vill säkerställa att teknisk och administrativ personal hörs och att deras kunskaper tas tillvara, samt jobba för att förenkla alla typer av samarbeten inom, och med aktörer utanför Medicinska fakulteten. 

Linda Eliassons profil i Lunds universitets forskningsportal

Porträtt Carola Tilgmann

Carola Tilgman

PhD, Docent, Bibliotek & IKT

Jag är avdelningschef för Bibliotek & IKT, ledamot i Informationssäkerhetsrådet och Samverkansgruppen för bibliotekschefer samt personuppgiftssamordnare för Medicinska fakulteten. 

Varför vill du vara med i MFS?
Jag brinner för att rationalisera samverkan med universitetet i stort, Region Skåne och omvärlden och ser uppdraget som en stor ära och en härlig utmaning!

Carola Tilgmans profil i Lunds universitets forskningsportal

 

 

Fyllnadsval Medicinska fakultetens styrelse (MFS) övriga anställda

Porträtt av Linda Eliasson. Foto.

Fyllnadsvalet MFS övrig personal

 

Linda Eliasson, vetenskaplig samordnare som är vald även till kommande styrelse. Se hennes presentation under övrig personal. 

Allmänrepresentanter Medicinska fakultetens styrelse (MFS)

Porträtt av Petter Hartman. Foto.

Petter Hartman

VD Medicon Village Innovation

På Medicon village innovation ansvarar jag för utvecklingen av nordens största forskarpark med inriktning mot life science, vilket bland annat innebär fokus på nyttiggörande och samarbeten mellan industri och akademi. Tidigare var jag vd för svensk-danska klusterorganisationen Medicon Valley Alliance och jag har också arbetat på European Regional Development Fund (ERDF) i Köpenhamn. Jag är styrelsemedlem i ett flertal styrelser på regional och nationell nivå.

Varför vill du vara med i MFS?
Jag vill driva frågor kopplade till innovation och nyttiggörande av forskning och verka för en förstärkning av dialogen mellan fakultet och näringsliv.
 

Porträtt Thomas Laurell. Foto.

Thomas Laurell

Professor Lunds tekniska högskola (LTH)

Jag är allmänrepresentant i nuvarande MFS och har tidigare varit ledamot i styrelsen på LTH. Mitt område är främst life-science med inriktning mot medicinska tillämpningar.

Varför vill du vara ledamot i MFS?
Jag har ett genuint intresse av utvecklingen inom medicin och kopplingen till pågående teknikutveckling och vice versa. Jag har alltid jobbat i gränslandet mellan dessa discipliner och ser detta område som en viktig komponent för att utveckla den starka position vår region har inom life science. Jag vill ge ett utifrån perspektiv på relevanta frågeställningar och bidra till utvecklingen av framgångsrika fakultetsöverskridande samarbetsformer.

Thomas Laurells profil i Lunds universitets forskningsportal