Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beställa litteratursökning eller kartläggning av forskningsfält

Ska du göra en review eller en systematisk översikt?
Behöver du ta fram eller uppdatera kliniska riktlinjer?
Behöver du göra en kartläggning av ett forskningsfält eller ämnesområde?

Kostnadsfri beställning av strukturerade litteratursökningar

BIKT, Bibliotek & IKT utför strukturerade litteratursökningar åt dig som är anställd eller affilierad vid Medicinska fakulteten. Tjänsten är kostnadsfri. Beroende av arbetsbelastning och pågående sökuppdrag kan det variera i hur snabbt vi kan starta och avsluta en beställning.

Det här behöver vi av dig:

  • tydlig frågeställning med eventuella inklusions- och exklusionskriterier
  • gärna protokoll eller projektplan
  • gärna 3–5 högrelevanta artiklar som svara mot din frågeställning (key papers)

Beställ en litteratursökning eller forskningskartläggning (webbformulär)

Registrera din systematiska översikt innan du beställer en litteratursökning

Vi rekommenderar att du registrerar ett protokoll för din systematiska översikt. Det ökar transparensen i publikationsprocessen och du undviker att lägga ner tid på något som redan efterforskas. I databasen PROSPERO kan du registrera ditt protokoll.

Registrera ditt protokoll i PROSPERO

Acknowledgements

Bibliotek & IKT:s medarbetare ska inkluderas i acknowledgements, alternativt som medförfattare i slutpublikationen, när vi utför litteratursökningen.

Arbetsprocessen

Konsultation och testsökning

  1. Vid den första konsultationen går vi igenom frågeställningen inklusive studiedesign, språk, publikationsperiod och publikationstyper.
  2. Gemensamt sätter vi upp en tidsplan och tar fram en sökstrategi.
  3. Vi gör alltid en testsökning för att ta reda på om frågeställningen är tillräckligt väldefinierad eller om den behöver förtydligas ytterligare, vilka termer och synonymer som används i titel och abstracts samt hur relevanta studier är indexerade.

 

Kontakt

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta Bibliotek & IKT:s forskarstöd via Litteratursökning och support till översikter (webbformulär)