Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vill du arrangera Forskningens dag?

OBS! Ansökan för att arrangera Forskningens dag 2023 är stängd. Välkommen tillbaka med ansökan inför 2024.

Forskningens dag 2023 äger rum på kvällen tisdagen den 7 november i Malmö och på eftermiddagen på onsdagen den 8 november i Lund.


Nedan kan du ta del av ansökningsinformationen inför Forskningens dag 2023. Samt tidgare teman och arrangörer.

Arrangemanget är ett ypperligt tillfälle för oss (Medicinska fakulteten och Region Skåne) att visa upp vår forskning för allmänheten och det är ett viktigt forum för att förverkliga samverkansuppgiften. Att få arrangera Forskningens dag innebär att er forskning hamnar i fokus på flera sätt under 2023.

Om ni är intresserade av att arrangera Forskningens dag ska ni skicka in en intresseanmälan innehållande förslag på program med föreläsare och innehåll, senast den 10 januari 2023  till anna [dot] tullsten [at] med [dot] lu [dot] se (anna[dot]tullsten[at]med[dot]lu[dot]se).  Vi rekommenderar att man är två–tre vetenskapliga arrangörer som ansvarar för det vetenskapliga innehållet och ingår i den planeringskommitté som tillsammans planerar evenemanget under året.

I bedömningen av ansökan kommer dessa faktorer att vara viktiga:

  • Om temat kan locka en bred och intresserad publik
  • Förmågan att populärvetenskapligt presentera ämnet
  • Om temat är ett starkt forskningsområde vid fakulteten

På fakultetsstyrelsens möte den 1 februari 2023 får ni presentera ert förslag, därefter tar fakultetsstyrelsen beslut om vilket tema det blir.

Vad förväntas av dig som vetenskaplig arrangör

De forskare som medverkar måste vara beredda på att avsätta tid, både till själva Forskningens dag (två dagar) samt intervjuer och för repetitioner i förväg. De vetenskapliga arrangörerna kommer dessutom behöva medverka vid ett antal planeringsmöten under året.

Programmet är cirka två timmar, exklusive paus och prisutdelningar. Programmet brukar bestå av föreläsningar, filmer, samtal och stationer. Allt direktsänds och eftersändningen ligger kvar i flera år. Titta gärna på tidigare arrangemang genom att följa länkarna längre ner på denna sida. I anslutning till Forskningens dag ges den populärvetenskapliga tidskriften Vetenskap & Hälsa ut, till vilken alla deltagande forskare intervjuas.

Om du vill ha mer information om vad det innebär att organisera Forskningens dag är du välkommen att kontakta Anna Tullsten på anna [dot] tullsten [at] med [dot] lu [dot] se, telefon: +46 46 222 87 04

Att tänka på i programförslaget:

  • Krav på jämn könsfördelning bland föreläsarna.
  • Ha med forskare från både Lund och Malmö.
  • Ha med forskare från olika discipliner (kliniska, hälsovetenskap och experimentella forskare) för att täcka in fakultetens och sjukvårdens bredd.
  • Tänk på åldersfördelning mellan föreläsarna. Ge gärna unga forskare en chans att synas.
  • De forskare som deltar ska bedriva aktiv forskning vid Lunds universitet och presentera sin egen forskning.

Klicka på bilden ovan för att se förstoring i nytt fönster.

Tidigare teman och arrangörer

Länkarna leder till webbplatsen Vetenskap & Hälsa om inget annat anges. Inom parantes namnen på ansvariga forskare.

2022 När världen blir viral – om virus och pandemier (Joakim Esbjörnsson-Klemendz, Marianne Jansson och Patrik Medstrand)

2021 Hajp eller hjälp? – Vad kan AI göra för vår hälsa? (Sonja Aits, Johan Nilsson och Sophia Zackrisson)

2020 Genvägar till ett bättre liv (YouTube) - (Karin Broberg och Hindrik Mulder)

2019 Psykisk ohälsa - Nya sätt att behandla och förebygga (Anders Håkansson, Åsa Petersén och Åsa Westrin)

2018 Sepsis – när en infektion blir livshotande. Ett ökande hot i antibiotikaresistensens tid (Adam Linder, Oonagh Shannon och Pontus Nordenfelt)

Se tidigare arrangemang (fakultetens externa webbplats)

Kontakt

Anna Tullsten
Projektledare evenemang
anna [dot] tullsten [at] med [dot] lu [dot] se (anna[dot]tullsten[at]med[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 87 04

Johanna Erlandson
Kommunikationschef
johanna [dot] erlandson [at] med [dot] lu [dot] se (johanna[dot]erlandson[at]med[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 08 23