Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bibliometri & h-index

Bibliometri är ett samlingsbegrepp för olika kvantitativa metoder som används för att analysera forskning genom studier på dess publikationer. Det kan exempelvis innebära att mäta antal publikationer, publikationers genomslag (impact) i form av citeringar eller att ta fram och visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer.

Bibliometrisk analys kan vara ett stort hjälp under forskningsprocessen och innan publicering av dina forskningsresultat genom att:

 • Underlätta valet av tidskrift för publicering
 • Identifiera enskilda forskares resultat
 • Beskriva samverkan mellan forskare inom och utanför ditt forskningsfält
 • Identifiera de mest citerade tidskrifterna och publikationerna inom ett specifikt forskningsområde

Information och rådgivning

Du kan få information och rådgivning i bibliometriska frågor och få hjälp med att göra en bibliometrisk analys för att få en överblick över din eller din forskargrupps publiceringsmönster, citeringsdata och en utvärdering av genomslag för publikationer.

H-index är ett vanligt bibliometriskt mått som används för att utvärdera forskare. H-index kombinerar produktivitet, dvs antal artiklar, med citeringar per artikel. Du kan relativt enkelt slå upp ditt h-index i citeringsdatabaserna Scopus och Web of Science Core Collection.

Scopus

 1. Gå till Scopus.
 2. Under Authors search, skriv in efternamn och förnamn. Klicka på Search.
 3. Du får därefetr upp din Scopus-profil. För varje författare framgår h-index i tredje kolumnen.

Kontakta biblioteket om något verkar oklart eller inkorrekt med din Scopus-profil via servicedesk [at] lu [dot] se.

Web of Science Core Collection

 1. Öppna Web of Science Core Collection och gå till Researchers. Skriv in efternamn och förnamn, klicka på Find.
 2. På nästa sida får du upp din Web of Science author record, på högra sidan framgår h-index. Om du vill kan du klicka på Claim this record och verifiera att publikationslistan är rätt.

Har du frågor, kontakta Bibliotek & IKT:s forskarstöd via vårt webbformulär

 

Har du som forskare funderingar kring bibliometriska indikatorer och analyser och vill ha hjälp i att förstå vad de innebär kan du kontakta Bibliotek & IKT:s forskarstöd.

Kontakta oss via vårt webbformulär: Bibliotek & IKT:s forskarstöd (webbformulär)

 

Bibliometriska metoder kan vara till stor hjälp under forskningsarbetets gång, eller då det är dags för publicering av forskningsresultaten.

 • Få stöd vid valet av tidskrift för publicering inom ett visst ämnesområde
 • Ta reda på vilka tidskrifter och forskare som är mest produktiva inom ett visst ämnesområde
 • Beskriva hur forskare samarbetar inom och utanför sitt forskningsfält
 • Lokalisera ett forskningsfälts mest citerade tidskrifter och publikationer

Kontakta Bibliotek & IKT:s forskarstöd för att diskutera dina behov eller för att beställa en bibliometrisk analys. Vi kan hjälpa dig med

 • Publiceringsstatistik och citeringsdata på institutions- och forskargruppsnivå
 • Kollaborationer med andra lärosäten på forskargrupps- och individnivå
 • Analys av forskare på individnivå utifrån H-index, totala antalet citeringar och mest citerade publikationer
 • Analys av tidskrifter utifrån impact factor (IF) eller andra mått
 • Utvärdering av forskningsgenomslag med alternativa analysmetoder, så kallad altmetri

Kontakta oss via vårt webbformulär: Bibliotek & IKT:s forskarstöd (webbformulär)

Kontakt

Bibliotek & IKT:s forskarstöd

Boka en tid för att diskutera bibliometriska analyser och hur vi kan hjälpa dig och din forskargrupp, eller institution. Kontakta oss via
Bibliotek & IKT:s forskarstöd (webbformulär)