Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Budget & återrapportering (infrastruktur)

Budgetäskande ALF-medel för infrastruktur

Budgetäskande ska ha inkommit till ALF-kansliet senast den 15 maj året före tilldelningsåret..

Budgetäskandet ska besvara följande frågor:

 • Hur mycket ALF-medel äskas och för vilken period?
 • I övrigt ska budgetäskandet besvara samma frågor som återrapporteringen nedan.

Återrapportering

Återrapportering ska ha inkommit till ALF-kansliet senast den 31 mars året efter det tilldelningsår återrapporteringen avser.

Återrapporteringen ska besvara följande frågor:

Intäkter

 • Hur mycket ALF medel har erhållits tilldelningsåret?
 • Hur ser brukarfinansiering av verksamheten ut, det vill säga antal kunder/brukare samt ersättning (i kronor) från dessa?

Finns det annan finansiering till verksamheten? I så fall, vilken finansiär och vilket belopp?

Kostnader

 • Vad uppgår verksamhetens kostnader till, inklusive:
  - specifikation av personal (namn, titel, tjänsteomfattning, anställning inom Lunds universitet eller  Region Skåne samt finansiering) 
  - lokaler (hus, yta i kvadratmeter, lokalkostnad) 
 • Vilka investeringar har gjorts under året och vilka investeringar planeras nästa år?
 • Vad är plan och målsättning för nästa år?

Till återrapporteringen ska följande bifogas

 • Resultaträkning
 • Verksamhetsrapport, större händelser under året, antal publikationer etc

Kontakt

Karin Frankel
Medicinska fakultetens kansli
karin [dot] frankel [at] med [dot] lu [dot] se (karin[dot]frankel[at]med[dot]lu[dot]se)