Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Återrapportering (sökta medel)

Återrapporteringsperioden av ALF-medel för år 2022 är nu avslutad. Nedan kan du som är intresserad ta del av anvisningarna.

Uppföljning (återrapportering) av ALF-medel 2022

Nu är det dags att lämna in redovisning för tilldelade ALF-medel 2022. Vi vill ha redovisningen snarast och senast onsdagen den 15 februari 2023 med underskrifter. OBS! Detta gäller endast ALF-anslag inte andra medel förvaltade på SUS.

Forskare som tillhör SUS och Medicinsk service fick rapporten per e-post den 17 januari från ”nprinting [at] skane [dot] se”.

Forskare som tillhör Skånes sjukhus Nordväst, Skånes sjukhus Nordost, Psykiatri och Habilitering samt Primärvården kan få fram rapporten från Qlikview eller motsvarande (fråga er klinikekonom).

Uppföljning av ALF-medel görs i Region Skånes/klinikens bokföringssystem. Har du frågor på uppföljningen eller dess rapporter kontakta er klinikekonom/ekonomiadministratör.

Vänligen notera att inlämning av återrapportering av ALF-medel 2022 ska göras digitalt i DigiPlant/SBS Manager. Inlämning via e-post eller post till ALF-kansliet godtages inte. Inlämning ska endast ske digitalt i systemet.

Rapporten ska skrivas under av forskaren som innehar forskningsutrymmet, klinikekonom och verksamhetschef.

Elektronisk/digital signatur på PDF-dokumentet är ok (däremot är namn i typsnitt kursivt inte godkänd underskrift).

Den fullständigt undertecknade rapporten med samtliga tre underskrifter lämnas, i PDF-format, in i systemet DigiPlant/SBS Manager (samma system som för ALF ansökan och ALF budget).

Så här laddar du upp rapporten

  1. Gå till ansökningsformuläret och logga in med din e-postadress.:
    Ansökningsformulär (eget webbsystem, SBS Manager, ny flik)
  2. Klicka  på ”Påbörja en ny ansökan” och välj ”Inlämning undertecknat dokument” under rubriken "ALF Återrapportering 2022".
  3. Fyll i förnamn, efternamn, välj forskningsutrymme i scroll-listan (tillhör du det fåtal som har både ALF YF och ALF Projekt så ska du lämna in två separata dokument/blanketter).
  4. Ladda upp den fullständigt undertecknade återrapporten i PDF-format.
  5. Lämna in ansökan.

Det är viktigt att din ALF återrapportering lämnas in i tid. Enligt ALF regelverk: ”Om en ansökan godkänns och tilldelning sker ska sökanden inkomma med återrapportering enligt instruktion och inom de tidsramar som anges. Underlåter sökanden att inge sådan återrapportering i tid kan tilldelning komma att återkallas.”
 
Stort tack på förhand!

Karin Frankel

ALF-kansliet

Kontakt

Karin Frankel
Medicinska fakultetens kansli
karin [dot] frankel [at] med [dot] lu [dot] se (karin[dot]frankel[at]med[dot]lu[dot]se)