Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rapport från fakultetsstyrelsens möte (6 december 2023)

Medicinska fakultetens logotyp. Illustration.

Medicinska fakultetens styrelse (MFS) har hållit sammanträde.

Dekanen gjorde en tillbakablick över året som gått med bland annat invigningen av Forum Medicum, information om grund- och forskarutbildningen, infrastrukturer, rekrytering, och vår internationella verksamhet 2023. Övriga informations- och diskussionspunkter berörde tillsättandet av två nya arbetsgrupper med uppdrag att se över verksamhetsorganisationen och dimensioneringen av vår djurverksamhet, CCM, statistik kring docenturer, uppdaterade avhandlingskrav och lokaler, hyresfördelning och hyror för vår grundutbildning. På mötet presenterades också de lärare som erhåller Excellent Teaching Practitioner, Pia Hovbrandt och Olof Sandgren. Dessa antas till fakultetens Pedagogiska akademi 2023.

Beslut

Beslutsärenden som behandlades rörde utseende av hedersdoktor/er 2024, ALF-medel för 2024, diverse val till olika nämnder och styrelser inför bytet av fakultetsledning, samt förändringar i föreskrifter och övergripande bestämmelser för bland annat Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora (BRCMH) och djurverksamheten vid Medicinska fakulteten. Dessutom behandlades beslutsärenden rörande en anställning som adjungerad professor i kirurgi, en anställning som adjungerad professor i neurologi, samt ett överklagande av en anställning som universitetslektor i neurobiologi.