Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Palliativt utvecklingscentrum anordnar nationell konferens i Malmö

Gammal hand håller babyhand. Foto.

Palliativt utvecklingscentrum vid LU anordnar en nationell konferens i Malmö med fokus på palliativ vård, 2-4 oktober. Konferensen riktar sig till sjukvårdspersonal och till forskare.

Ur konferensannonsen:

”Jag har inget emot att dö, bara inte i morgon, jag har en del jag ska göra först.”, lär Astrid Lindgren ha sagt.

Kanske kan man se det som en metafor för den palliativa vården: Öppenheten för dödens närvaro och ofrånkomlighet, tillsammans med den starka strävan att göra dagarna som är kvar så levande som möjligt.

Framtidens palliativa vård finns i detta nu för patienten. Men för oss i vården är en önskan för framtiden att få komma in så tidigt det går i ett vårdförlopp och kunna möta fler patienter som fortfarande ha mycket kvar som ”ska göras först”.  Detta ställer krav på vår förmåga att förklara vad vi kan erbjuda patienter och närstående, och hitta samverkansformer med kollegor i andra vårdformer. En utmaning eftersom döden fortfarande är en tabubelagd besökare på många håll inom både vården och samhället i stort.

Att komma in tidigt sätter också ljuset på vår förmåga att möta patienter och närstående när deras hopp successivt måste omförhandlas, från behandlingar och livsförlängning till livskvalitet, omvårdnad och, slutligen, mänsklig kontakt och omsorg.

Vad behöver du för påfyllning för att möta nya utmaningar?  Vilka nya kunskaper och insikter? Hur tycker du att den palliativa vården behöver utvecklas? På konferensen hoppas vi kunna ge svar på en del av dina funderingar och ge dig möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter.

Konferensen riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar med palliativ vård, och även till dig som har ett intresse och vill lära dig mer om detta viktiga område.