Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MoRe-Lab: Rektorer på grönbete & soffhäng på Medfak

Gruppfoto.
Rektorer från tolv av Sveriges universitet och högskolor besökte MoReLab och dess forskare. Foto: Agata Garpenlind.

Häromdagen var rektorerna för tolv av Sveriges universitet och högskolor på rektorskonferens i Lund och passade då på att besöka Medfak med sin värd, rektor Erik Renström.

Häromdagen var rektorerna för tolv av Sveriges univeristet och högskolor på rektorskonferens i Lund och passade då på att gå på exkursion i grannskapet. 

Gruppen besökte bland annat Medicinska fakultetens nya infrastruktur The Movement and Reality Lab (MoRe-Lab) som är utformad som ett nav för samarbeten mellan universitetsfakulteter, kommuner, vårdnätverk, idrottsföreningar och industri.

Människor i ett vardagsrum.
Rektorshäng i MoReLabs vardagsrum. Foto: Agata Garpenlind.

Rektorerna lotsades runt av forskarna vid labbet och föreståndare Daniel Benoit berättade om infrastrukturen som är utformad som en hemmiljöplattform (Reality-plattform) med toppmoderna analysplattformar för mänskliga rörelser (Movement-plattform), vilket möjliggör studiet av interaktionen mellan fysisk funktion, beteende, kognition, och aktivitet i olika standardiserade eller verkliga miljöer. 

Rektorskollegorna från hela Sverige var imponerade av hur människans behov genomsyrar MoRE-Labs verksamhet och såg stora möjligheter till nya samarbeten. Att visa upp det nytänkande och tvärvetenskapliga samarbete som präglar MoRElab (liksom Humanistlaboratoriet som vi besökte nästa dag) visade att Lunds universitet är en viktig kraft som formar vår framtid, sa Lunds universitets rektor Erik Renström.

Gruppen bestod av Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet, Muriel Beser Hugosson, rektor, Högskolan i Skövde, Sanne Kofod Olsen, rektor, Kungl. Konsthögskolan, Martin Hellström, rektor, Mälardalens universitet, Mats Viberg, rektor, Blekinge tekniska högskola, Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitet, Erik Renström, rektor, Lunds universitet och Lars Alberius, Linda Gerén och Christopher Sönnerbrandt från Sveriges universitets- och högskoleförbunds, SUHFs, kansli.

Tjej på löpband och åskådare. Foto.
Rektorshäng på MoReLabs gym. Foto: Agata Garpenlind.