Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medfak-forskarens tips i deadline-tider: Så får du lättare ihop livspusslet

Kvinna går på sandstrand. Foto.
Carita Håkansson forskar om aktivitetsbalansens betydelse för vårt välmående. Själv återhämtar hon sig bland annat genom att vandra. Privat foto.

Hur ska jag få ihop allt, hemma, på jobbet – och samtidigt må bra? Genom aktivitetsbalans, tipsar vår egen Carita Håkansson, som forskar vid Medfak om just det.

Aktivitetsbalans betyder rätt mängd aktiviteter i förhållande till din ork och tid.
– Det allra viktigaste är att ha en balans mellan aktiviteter som tar och ger energi, förklarar Carita Håkansson, som forskar vid Medfak och är leg. Arbetsterapeut vid Arbets- och miljömedicin, Region Skåne.

Hennes forskningsfokus är aktivitetsbalansens betydelse för hälsan och individens, arbetsgivarens och familjens gemensamma ansvar för rimlig aktivitetsnivå. Ett aktuellt ämne eftersom hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa (Försäkringskassan 2023). Under pandemin sjönk stressrelaterade sjukskrivningar, men tog sedan fart igen och 2023 blev ett dystert rekordår.

Viktigt med variation

Kraven på oss är många; hemma, på jobbet, till vardags och fest, som förälder, partner, vän. Det är lätt hänt att kraven tar överhanden, och tiden för återhämtning krymper.
– Aktivitetsbalans innebär att individen upplever sig ha rätt mängd aktiviteter i sin vardag, i relation till sin tid och ork. Det är också viktigt att ha variation mellan olika aktiviteter och inte bara arbeta.

Porträtt kvinna. Foto.
Carita Håkansson. Foto: Agata Garpenlind.

Aktivitetsbalansen är viktig för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Upplevd hälsa påverkas enligt hennes forskning av människans förmåga och resurser, miljö; familj, vänner, arbetsmiljö, och vad personen engagerar sig i, och hur mycket. Carita Håkansson menar att det är viktigt att se till de sammanlagda kraven som en person har både i privatlivet och på jobbet.
– När kraven sammantaget blir för höga tenderar vi människor att minska på eller ta bort det som ger energi och ork, som sömn eller att göra något som är roligt eller avkopplande.

Upplevd aktivitetsbalans påverkar arbetsförmåga, arbetstillfredsställelse, arbetsprestationen och om man stannar på sin arbetsplats.
– Människor kan uppleva aktivitetsobalans både när de har för mycket och för lite att göra på jobbet, och båda kan leda till stress och sjukskrivning.

Individuella anpassningar behövs

Vems är då ansvaret att individen har aktivitetsbalans? Carita Håkansson menar att det är individens, chefens och arbetsgivaren i stort.
– På jobbet är det viktigaste att anställda har en rimlig arbetsbelastning, tydlig arbetsbeskrivning med tydliga mål, att kraven eller ansträngningen i arbetet matchas av tillräcklig belöning i form av lön, uppskattning och utvecklingsmöjligheter.

Carita Håkansson menar att det behövs fler individuella anpassningar som underlättar medarbetarnas livspussel.
– I framtiden tror jag arbetsgivaren kommer bli tvungen att erbjuda än mer flexibel arbetstid, möjlighet att arbeta när och var man vill, anpassade arbetsuppgifter och att arbeta mindre under olika faser i livet.

Vad kan man göra själv för att nå aktivitetsbalans i sitt liv?
– Dra ner på ambitionsnivån, reflektera över sin situation, prioritera, sätta gränser och säga nej. Sova på saken innan man säger ja, och vara noga med att fylla på energi.

Till Carita Håkanssons profil i forskningsportalen.

Artikeln är tidigare publicerad i Vetenskap & Hälsa.

Det är lätt hänt att kraven tar överhanden, och tiden för återhämtning krymper.