Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GDE: Pengar att söka för internationella samarbeten

Flaggspel med många länders flaggor. Foto.

Nu finns det goda möjligheter till finansiering för dig som vill utveckla internationella samarbeten inom forskning, utbildning eller innovationer.
– Det finns just nu ganska mycket medel tillgängligt från universitetet, så passa på att sök före den 21 augusti, säger Teresa Svarvell chef på Internationella avdelningen.

De så kallade stimulansmedlen är relaterade till universitetets globala engagemang, GDE. 

Vad är GDE?

GDE står för Globalt dynamiskt engagemang. Det är Lunds universitets arbetssätt för att stärka vårt internationella genomslag inom forskning, utbildning, innovation och samverkan, säger Teresa Svarvell.

Medlen är tänkta som bidrag till vistelser vid partneruniversitet utanför EU/EES-området.

Öppna utlysningar

Lunds universitet har just nu tre parallella utlysningar (se faktaruta) öppna som vänder sig till doktorander, lärare och forskare som man kan söka för att utveckla internationella samarbeten och delta i aktiviteter som är i linje med prioriteringarna i GDE. Medlen är tänkta som bidrag till vistelser vid partneruniversitet utanför EU/EES-området. Universiteten som valts ut i denna utlysning är kopplade till GDE-arbetet. Man väljer själv vilket av dessa universitet som man vill etablera kontakt med.

När ska jag söka?

– Sista ansökningsdag är 21 augusti och vistelsen man söker medel för måste avslutas senast 31 juli 2025.

Om utlysningarna

Get Started Funding

Stimulansmedel för att utveckla samarbeten som har potential att leda till externt finansierade forskningsprojekt och gemensamma publikationer

Målgrupp: disputerade forskare vid LU och kollegor vid utvalda partneruniversitet i länder som nyligen associerats eller som snart kommer att associeras till Horisont Europa

Doktorandmobilitet utanför EU/EES

Finansiering genom Erasmus+ för kortare vistelse vid utvalda partneruniversitet för avhandlingsförberedande aktiviteter, materialinsamling, kompetensutveckling, undervisning

Målgrupp: doktorander vid LU

Mobilitet för akademisk personal utanför EU/EES

Finansiering genom Erasmus+ för kortare vistelse vid utvalda partneruniversitet för undervisning/handledning/kompetensutveckling

Målgrupp: lärare och forskare som är anställda vid LU

Mer information på Medarbetarwebben

Frågor?

Kontakta Internationella avdelningen på Medicinska fakulteten