Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gästprofessorn: ”Jag hoppas att mina kunskaper ska komma till nytta”

Gästprofessor Ulrik Röijezon i MoRe-Lab. Foto.
Pär Halje, biträdande forskare tillsammans med gästprofessor Ulrik Röijezon i MoRe-Lab (Movement and Reality Lab). Skärmen visar en parkinsonpatient som gör ett rörelsetest. Patientens rörelser har mätts med motion capture-teknik.

Ulrik Röijezon är professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet och gästprofessor hos oss på fakulteten.
– Det är inspirerande att kunna integrera det jag jobbar med i Luleå med undervisning och projekt med kollegor i Lund, säger han.

Berätta om ditt arbete!

– Mitt arbete som gästprofessor är i huvudsak att bidra med min kompetens och mitt nätverk inom fysioterapi och motorisk kontroll och inlärning. Det inkluderar bland annat uppbyggnad och utveckling av MoRe-Lab, en hälsovetenskaplig experimentell testmiljö för studier av rörelse, aktivitet och beteende. Där medverkar jag vid ett flertal projekt för undersökning och träning av rörelsekontroll, inklusive utveckling och utvärdering av nya test och rehabiliteringsmetoder. 

Ulrik undervisar studenter.
Undervisning med Ulrik Röijezon. Fysioterapistudenter testar träning av sensomotorisk kontroll med VR-headset.

– Dessutom undervisar jag på grund- och doktorandnivå inom motorisk kontroll och inlärning, samt praktisk analys av rörelsebeteende i laboratoriemiljö vid olika hälsotillstånd. 

Vad uppskattar du med att vara gästprofessor?

– Det är inspirerande att kunna integrera det jag jobbar med i Luleå med undervisning och projekt tillsammans med kollegor i Lund. Jag har alltid uppskattat Skåne och Lund, dels som studie- och arbetsmiljö, men jag har även en personlig geografisk koppling då min mor var från Skåne.

– Jag tog min fysioterapiexamen vid Lunds universitet 1996 och det känns mycket bra att kunna ge tillbaka till de studenter som nu studerar fysioterapi vid fakulteten. Jag hoppas att mina kunskaper och erfarenheter ska komma till nytta för Medicinska fakulteten och framtida fysioterapeuter, både inom klinik och forskning samt innovation.

Gästprofessor - så funkar det

Varför har vi gästprofessorer?

En gästprofessor tillför en speciell kompetens av värde för den aktuella verksamheten.

Vem kan bli gästprofessor? 

Behörig att anställas som gästprofessor vid Lunds universitet är den som innehar en anställning som professor vid ett välrenommerat universitet inom eller utanför Sverige eller som bedöms ha motsvarande kompetens.

Vem utser en gästprofessor? 

Det formella beslutet fattas av rektor.

Hur går det till? 

Först skickas en anhållan till Medicinska fakultetens kansli. Därefter tas anhållan upp i tjänstearbetsutskottet där det prövas om alla handlingar uppfyller fakultetens riktlinjer. Om tjänsten som gästprofessor anses värdefull för fakulteten tas ärendet vidare till rektor för beslut. Om personen inte redan är professor prövas anhållan av sakkunniga och hanteras av lärarförslagsnämnden för att se till att personen är professorskompetent innan ärendet går vidare till rektor.

Vill du veta mer? 

Se instruktioner för sökande till läraranställningar | medicin.lu.se

Ulrik Röijezon. Foto.

Namn: Ulrik Röijezon (Länk till Luleå tekniska universitet)
Gör: Gästprofessor vid IHV. Professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.