Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Friskfaktorer i OSA-enkäten: "Känner stolthet över både medarbetare och chefer"

Utklippta bokstäver uppsatta på anslagstavla som skriver respect. Foto.

Glädjande nog finns det många friskfaktorer i OSA-enkäten 2023. Här listar vi de institutioner och svar som stack ut lite extra. Läs vad prefekterna säger om saken.

Utvecklingssamtal

Agneta Malmgren Fänge. Foto.
Prefekt Agneta Malmgren Fänge, Institutionen för hälsovetenskaper.

Hej Agneta Malmgren Fänge, prefekt på IHV! 
Snittet för genomförda utvecklingssamtal för fakulteten var 88% och ni nådde upp i hela 98% för genomförda plus 1,2 för nyanställda som inte hunnit ha samtal.

Vad säger du om siffrorna?
 Det är väldigt glädjande siffror. Jag tolkar dem som att medarbetarna har förtroende för sina respektive chefer och att det finns en vilja från båda parter att skapa så goda förutsättningar för varje medarbetare som möjligt.

Har ni arbetat medvetet med den här frågan? 
– Våra gruppchefer gör ett mycket gott arbete och är medvetna om utvecklingssamtalens betydelse. Jag kan inte säga att vi explicit har arbetat med just samtalen men vi har ständigt ett öra mot marken vad gäller medarbetarnas arbetsmiljö. Det är kanske det som visar sig?
 

Tillräcklig kompetens

Porträtt patrik Midlöv. Foto.
Prefekt Patrik Midlöv, Intsitutionen för kliniska vetenskaper Malmö.

Hej Patrik Midlöv, prefekt på IKVM! 
Snittet för att medarbetare upplever att de har tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på hela fakulteten var 94% och ni nådde upp i 95%.

Vad säger du om siffrorna? 
Naturligtvis mycket glädjande siffror som visar på hög och rätt kompetens hos våra medarbetare.

Har ni arbetat medvetet med den här frågan? 
Jag kan inte säga att vi har gjort några särskilda insatser nu för att uppnå detta. Grunden tror jag är omsorgsfullt arbete vid rekrytering och sedan att följa och tillgodose behov av kompetensutveckling.


Resultat

Porträtt Lars Dahlin. Foto.
Prefekt Lars Dahlin. Institutionen för translationell medicin.

Hej Lars Dahlin, prefekt på ITM!
Snittet för att medarbetarna vet vilka resultat de ska uppnå på hela fakulteten var 86% och ni nådde upp i 95%. 

 Vad säger du om siffrorna? 
Väldigt roligt att vi ligger så högt i frågan och jag känner stolthet över både medarbetare och chefer. Det tyder ju på att vi är på tårna och vill leverera. 

– Har ni arbetat medvetet med den här frågan? 
Kanske inte exakt med den formuleringen men vi strävar efter tydlighet och jag tror att just det här resultatet speglar institutionens ledarskap framförallt på gruppnivå. Tydliga mål om vad som förväntas gör det lättare att leverera och det gynnar naturligtvis hela verksamheten. 


Respektfullt bemötande

Porträtt Mikael Bodelsson. Foto.
Prefekt Mikael Bodelsson, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund.

Hej Mikael Bodelsson, prefekt på IKVL!
Snittet på hela fakulteten för att kollegor möter varandra på ett respektfullt sätt var 86% och ni nådde upp i 91%. 

Vad säger du om siffrorna? 
Jättekul! Nu är det väl egentligen inte så stor skillnad mellan vårt resultat och fakultetens genomsnitt men vi suger åt oss och gläds med våra medarbetare.

Har ni arbetat medvetet med den här frågan? 
Inte specifikt egentligen men det kräver ju att alla bjuder till. Vi hade en gång en prefekt från annan fakultet som gäst vid ett av institutionens ledningsmöten. Lite förvånat kommenterade  han efteråt att vi var så raka och tydliga mot varandra. Jag tror den hållningen kräver respekt men även föder respekt. Och är man glad och positiv så är det lättare att bemöta sina närmaste arbetskamrater med respekt. Det finns en härlig gå-på-attityd ute i verksamheten på IKVL. Lena Gunnarsson, vår administrativa chef, kallar det för IKVL-andan. Hon har nog rätt.

Friskfaktorer OSA-enkäten

Fakultetens medarbetare och chefer upplever att de: 

  • har möjlighet att påverka planeringen av sina arbetsuppgifter och vet vilka arbetsuppgifter som ska utföras
  • får tillräcklig information för att utföra sina arbetsuppgifter
  • upplever sina arbetsuppgifter som meninsgsfulla
  • har tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter
  • vet vilka resultat som ska uppnås
  • upplever att de har tillräckligt med personalmöten
  • har möjlighet till samarbete med kollegor när det behövs och har kollegor som framför sina åsikter på ett respektfullt sätt
  • haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna med närmaste chef.