Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Då kommer din nya lön

Pengahögar och händer. Foto.

För medlemmar i Saco-S eller är oorganiserade är målsättningen att betala ut de nya lönerna i februari. För medlemmar i OFR/S och Seko planeras de nya lönerna att betalas ut i mars.

Du som är medlem i Saco-S, eller är oorganiserad, ska ha blivit erbjuden ett så kallat lönesättande samtal med din chef. Vid medicinska fakulteten ska det lönesättande samtalet hållas senast den 13 december.

Den 14 december kommer en digitala löneöverenskommelse att sändas ut från HR till alla Saco-S medlemmar och oorganiserade via primula löneklient.  Avisering om att det finns en digital överenskommelse kommer att komma per mejl.

Saco-S medlemmar ska besvara överenskommelsen med godkänd eller ej överens senast den 22 december. 
Om överenskommelsen inte besvaras i tid anses den vara godkänd.

För oorgansierade är den digitala överenskommelsen en skriftlig bekräftelse av den nya lönen.

Utbetalning av nya löner
För medlemmar i Saco-S eller är oorganiserade (det vill säga varken är medlemmar i OFR/S eller Seko) är universitetets målsättning att betala ut de nya lönerna i februari 2024.
För anställda som är medlemmar i OFR/S och Seko planeras de nya lönerna att betalas ut i mars 2024.

Förstärkta samtal för Saco-medlemmar i januari  
För Saco-medlemmar som besvarar löneöverenskommelsen med Ej överens ska ett förstärkt samtal hållas i januari månad. Förstärkt samtal innebär att chef och anställd träffas igen tillsammans med representant för Saco-S och HR. Förstärkt samtal erbjuds enbart medlemmar i Saco-S.  

Alla nya löner betalas ut retroaktivt från lönerevisionsdatumet 1 oktober 2023. 

Har du frågor, kontakta HR på ditt kansli.