Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brand på BMC i Lund – släckningsarbete pågår

Medicinska fakultetens logotyp. Illustration.

Vi har blivit informerade om att det har utbrutit en brand i en solcellsanläggning på taket till BMC i Lund. Inga personer har kommit till skada. Räddningstjänsten är på plats och uppger att den initiala branden var släckt vid 13.20-tiden.

Vi har blivit informerade om att det har utbrutit en brand i en solcellsanläggning på taket till BMC i Lund. Inga personer har kommit till skada, inte heller något biobanksmaterial. Räddningstjänsten är på plats och uppger att den initiala branden var släckt vid 13.20-tiden. De arbetar nu med att kontrollera att branden inte har spridit sig till byggnadens konstruktion. Området runt byggnaden är avspärrat och vi för att skydda människoliv uppmanar vi alla som arbetar på BMC att utrymma om man befinner sig på siten och att inte bege sig till arbetsplatsen tills vidare om man är på hemma eller på annan plats.

Fakulteten har upprättat en krisledning som hanterar situationen för fakulteten. Tack för er hjälp med att efterleva instruktionerna i det här meddelandet.

Fire at BMC in Lund – firefighting is underway

We have been informed that a fire has broken out in a solar cell system on the roof of BMC in Lund. No person has been reported injured, nor has any biobank material been damaged. The emergency services are on site and state that the initial fire was extinguished at 13.20 o'clock. They are now working to check that the fire has not spread to the building's structure. The area around the building is cordoned off and to protect human life, we urge everyone who works at BMC to evacuate if you are on site and not to go to the workplace until further notice if you are at home or elsewhere.

The faculty has established a crisis management team that handles the situation for the faculty. Thank you for your help in complying with the instructions in this message.

Hälsningar / Regards,
Fakultetens kristeam / Faculty crisis management team