Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brand på BMC i Lund – branden släckt, återgång möjlig

Medicinska fakultetens logotyp. Illustration.

Branden som utbröt i lördags 25 maj i en solcellsanläggning på taket till BMC i Lund har nu släckts och räddningstjänsten har meddelat att det är möjligt att åter använda lokalerna på området.

Det är återigen möjligt att arbeta på siten, med undantag av lokalerna på B15 som är stängda tillsvidare och B14 är bara öppet för de som har sin arbetsplats där. Ingen person blev skadad. Inget biologiskt material blev förstört i branden, vilket gör att fakultetens verksamhet kan fortsätta utan ytterligare avbrott.

Den krisledning vi har haft på plats för att hantera situationen har nu avvecklats och ansvaret för vidare hantering av följderna av branden flyttas nu över till ordinarie ansvariga i organisationen. Vi tackar för er hjälp och samarbetsvilja i den uppkomna situationen.

Hälsningar
Fakultetens kristeam

Fire at BMC in Lund – fire extinguished, return possible

The fire that broke out Saturday 25 May in a solar cell system on the roof of BMC in Lund has now been extinguished and the rescue service has announced that it is possible to use the premises again. It is thus once again possible to work on the site, with the exception of the rooms on B15 which are closed until further notice and B14 is only open to those who have their workplace there. No person was injured in the fire. No biological material was damaged by the fire, which means operations at the faculty can continue without further interruption.

The crisis management team we have had in place to handle the situation has now been phased out and the responsibility for further handling of the consequences of the fire is now transferred to the regular managers in the organisation. We thank you for your help and willingness to cooperate in this situation.

Regards,
Faculty crisis management team